Ingevolge de per 25 mei 2018 van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming treft u hieronder aan hoe wij ‘Amsterdamse Handelmij Excella B.V.’, gevestigd aan de Driehoekstraat 7, 1015 GL Amsterdam, in onze webwinkel, omgaan met de door u aan ons verstrekte gegevens en welke maatregelen wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen. 

1. Welke gegevens worden er verzameld indien u onze website bezoekt?

Wij gebruiken Google Analytics. Daarin zien wij de locatie van inloggen, technische gegevens, zoals gebruikte browser en gedragsgegevens zoals het bezochte aantal pagina’s, de landingspagina, de uitstappagina en de routing van de pagina’s. IP-adressen worden geanonimiseerd en demografische gegevens (leeftijd, geslacht) en interesses worden door ons niet verzameld.

2. Wat doen wij met de gegevens als u onze website bezoekt?

Het doel van het verzamelen van de gegevens genoemd onder 1 is inzicht krijgen in het functioneren van onze website en het verbeteren ervan.

3. Welke gegevens hebben wij nodig als u zich aanmeldt via onze website en waarom?

Indien u onze website bezoekt en besluit om zich aan te melden voor een van onze cursussen of daarvan op de hoogte wilt blijven verstuurt u ons uw naam- en adresgegevens, plus uw telefoonnummer, geboortedatum en emailadres. Uw naam- en adresgegevens zijn noodzakelijk voor het versturen van het lesmateriaal. Uw telefoonnummer is nodig om u te kunnen bereiken als wij een vraag of opmerking hebben over uw bestelling, of aflevermoment. Uw emailadres is nodig om uw bestelling en uw betaling te bevestigen en uw geboortedatum is van belang om te controleren of wij u tot onze cursussen mogen toelaten. Dit in verband met de wettelijke verplichting geen alcohol te schenken aan personen jonger dan 18 jaar.

4. Wat doen wij verder met uw gegevens?

Helemaal niets. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de cursusdata en ten behoeve van de verzending van het lesmateriaal. Daartoe worden zij handmatig opgeslagen in onze administratie. Zij worden niet gebruikt om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. Zij worden niet achteraf verwerkt in een database anders dan die van onze administratie, noch doorverkocht aan, of zichtbaar gemaakt voor derden.

6. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Voor de bescherming van uw gegevens zijn er diverse technische en administratief organisatorische maatregelen genomen. Zo worden de gegevens vanaf de website versleuteld verzonden en niet opgeslagen in een aan de website gekoppelde database. De toegang tot de administratie is beperkt tot twee personen en beveiligd met twee wachtwoorden.

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Via de door u verstrekte gegevens stellen wij u regelmatig op de hoogte van komende cursussen. Indien u dat niet wenst kunt u dat bij elke uitnodigingsmail aangeven. Uw gegevens worden dan verwijderd. Indien u inmiddels aan een cursus heeft deelgenomen, blijven uw gegevens voor onbepaalde tijd opgeslagen in onze administratie.

9. Hoe zit het met cookies en wat zijn cookies?

Onze website maakt gebruik van functionele Cookies. Bij het bezoeken van een website stuurt de website automatisch kleine tekstbestandjes (cookies) naar je laptop, smartphone of telefoon, die er onder meer voor zorgen dat:

  • Je bij een volgend bezoek herkent wordt en niet telkens opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.
  • Wij kunnen zien hoe onze website gebruikt wordt en of er knelpunten ontstaan
  • Wij met die informatie onze website kunnen verbeteren