1. Aanmelding. Je kunt je aanmelden voor een cursus bij A.van Wees distilleerderij de Ooievaar door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier in te sturen. Onze schriftelijke bevestiging van je aanmelding maakt de inschrijving in principe definitief. De aanmelding is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 2. Toelating. Onze cursussen zijn toegankelijk voor iedereen: leergierige foodies, geneverliefhebbers en nieuwsgierige ‘geurvreters, maar ook erg interessant voor mensen die werkzaam zijn in de gastronomie, de patisserie en de drankenhandel, zoals sommeliers, koks, kelners, bartenders, cocktailshakers, patissiers en slijterijmedewerkers. Een specifieke vooropleiding is niet vereist, hoewel deze cursus een waardevolle aanvulling is op bijvoorbeeld een opleiding tot patissier, de Middelbare en Hogere Hotelschool, de Academie voor Gastronomie en de liquoristenopleiding. De Geneverschool behoudt zich het recht voor je inschrijving af te wijzen of te annuleren als daar een gegronde reden voor is.
 3. Bewijs van inschrijving. Vanaf het moment dat de bevestiging van de inschrijving naar je is verzonden, is deze cursusovereenkomst van kracht en geldt er een betalingsverplichting. Je wordt dan geacht het volledige bedrag voor de cursus van je keuze te betalen, behalve wanneer er sprake is van een uitzondering die opgenomen is in de annuleringsvoorwaarden (zie punt 12).
 4. Betaling. Na de schriftelijke bevestiging van de inschrijving, ontvang je van ons een factuur. Het volledige cursusbedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn. Bij niet, of niet tijdig voldoen aan je betalingsverplichting kan de Geneverschool je de toegang tot de cursus ontzeggen.
 5. Aantal deelnemers. De Geneverschool behoudt zich het recht voor je inschrijving af te wijzen als het aantal inschrijvingen voor de cursus van je keuze te laag of te hoog is. Je wordt hiervan dan schriftelijk op de hoogte gebracht.
 6. Cursusdagen. De Geneverschool behoudt zich het recht voor om één of meer van de geplande cursusdagen te wijzigen wanneer onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hierbij heeft de Geneverschool geen andere verplichting dan het organiseren van vervangende cursusdagen.
 7. Verzuim. Als je een cursusdag of cursusonderdeel verzuimt, heb je geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.
 8. Auteurs- en eigendomsrecht. Het lesmateriaal dat je tijdens de cursus ontvangt is je eigendom, maar het auteursrecht berust bij Fenny van Wees. Het is dus niet toegestaan om het lesmateriaal geheel of gedeeltelijk te kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen. Ook de verkoop of het anderszins afstaan van lesmateriaal aan derden is verboden.
 9. Eten, drinken en rondleiding. Behalve het lesmateriaal zijn ook de halffabrikaten en distillaten die je gaat ruiken en/of proeven bij het cursusgeld inbegrepen, alsmede koffie, thee, water, twee geheel verzorgde lunches en een rondleiding in de distilleerderij.
 10. Parkeer-, reis- en verblijfskosten. Eventuele parkeer-, reis- en verblijfkosten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen.
 11. Certificaat van Deelname. Bij afronding van de cursus ontvang je een Certificaat van Deelname.
 12. Annuleringsvoorwaarden.
  1) Voortijdige beëindiging van de cursusovereenkomst is mogelijk:
  a. Tot een maand voor aanvang van de cursus kun je kosteloos annuleren door een aangetekende brief te sturen, liefst met opgaaf van redenen, je ontvangt dan het reeds betaalde cursusbedrag retour.
  b. Bij overlijden van de cursist wordt, na ontvangst van een schriftelijk bericht, de overeenkomst onmiddellijk ontbonden. Het resterende cursusgeld wordt dan naar de belanghebbende overgemaakt.
  2) Annuleer je binnen een maand voor aanvang van de cursus, dan is de Geneverschool gerechtigd een derde van het totale cursusgeld te behouden, ofwel de aanbetaling.
  3) Bij annulering wanneer de cursus al is gestart, is 100% van het cursusgeld verschuldigd, tenzij punt 12b reden voor de annulering is.
  4) De Geneverschool behoudt zich het recht voor de cursus bij gebrek aan belangstelling te annuleren. Als cursist kun je hieraan geen rechten ontlenen. Bij een annulering om deze reden wordt het eventueel al betaalde cursusgeld gerestitueerd.
 13. Prijsverhoging. De Geneverschool behoudt zich het recht voor het cursusgeld te verhogen, indien prijsontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
 14. Overige bepalingen. Alle gegevens die in de cursusinformatie staan vermeld, worden geacht tot dit cursusreglement te behoren voor zover zij betrekking hebben op de cursussen die wij bieden.